Ugotovitve

Slovenski javnosti je znano, da so na ozemlju današnje Slovenije pridobivali kovine že v predzgodovinski dobi, ter da so v Bohinju, predvsem na Ajdovskem gradcu, talili železo že v 6. st. pr. Kr. Malo pa je znano, kako je to potekalo in kaj je to pomenilo.

 

Gre za vrhunsko obvladovanje direktnega načina pridobivanja železa, ki je iz pridobljenih virov iz okolja omogočilo preživetje.

 

Talivci so zavestno in na podlagi izkušenj posegali v metalurški proces taljenja z ustvarjanjem reduktivne atmosfere v peči (redukcija s CO), z dodatki silicija oz. kremenčevega peska za doseganje ustrezne viskoznosti žlindre (fayalitne žlindre), s katero so potem uravnavali vsebnost ogljika v železu ter nato ob koncu taljenja z različnimi tehnikami dosegali maksimalno homogenizacijo železa v volku.

 

Ivo J. Cundrič, december 2016


perkmandeljc