POZABLJENO BOHINJSKO ZLATO, Ivo J.Cundrič

Uvod

ŽELEZARSTVO V BOHINJU – I.del

Železna in rimska doba

Srednji vek

Novi vek

Rudarski revirji

Stare poti

glej naslednje poglavje :

ŽELEZARSTVO-TEORIJA IN PRAKSA–II.del

Vsebina poglavja :

"Zgodovina Bohinja je zgodovina njegovega železarstva, ki je dala človeku novo kovino. Iz nje je nato izdelal orodja in orožja, ki so ohranjala ali uničevala cesarstva, države in ljudstva od prazgodovine pa do danes".....

talilna peč